mies nainen
Työpankkikokeilu on sosiaali- ja terveysministeriön hanke. Työpankkiyritysten tavoitteena on työllistää erityisesti osatyökykyisiä ja työttömiä henkilöitä mahdollisimman pienillä julkisilla tuilla.

työnantajaksi

“Työpankki tasoittaa ruuhkahuiput!”

Työpankkiyritykset mahdollistavat työvoiman vuokrauksen asiakasyritysten tarpeiden mukaan. Sama tuttu työntekijä on mahdollista vuokrata aina uudelleen.
Uutisia
Tämä järjestely työllistää tuhansia työttömiä, mutta nyt siltä uhkaavat loppua rahat
21.12.2016
Pitkäaikaistyöttömiä työllistävien työpankkien rahoitus on vuodenvaihteessa katkolla. Tämä voi uhata hyvin liikkeelle päässeen hankkeen tulevaisuutta.
Työpankit auttavat pitkäaikaistyöttömiä takaisin työelämään
20.12.2016
Työpankit ovat selvästi auttaneet pitkäaikaistyöttömiä ja osatyökykyisiä työllistymään avoimille työmarkkinoille. Työpankkien toiminta näyttää siis tukevan heikossa työmarkkina-asemassa olevia näiden matkalla takaisin työelämään, arvioidaan Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tutkimuksessa.
Tutkimus: työttömät tarvitsevat lisää henkilökohtaista tukea
29.8.2016
Tutkimustiedote 29.8.2016

Pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työllistymistä yritystoiminnassa kehittävä sosiaali- ja terveysministeriön työpankki-hanke teetti huhti-kesäkuussa 2016 kaksi työllistymisenedistämistä kartoittavaa selvitystä, joiden käytännön toteutuksesta vastasi Innolink Research Oy. Vastaukset kerättiin yhteensä 1932 vastaajalta.
Isot yritykset ja kunnat kiinnostuivat työpankkimallista
23.2.2016
Kaksi isoa valtakunnallista yritystä, Transval Henkilöstöpalvelut Oy ja HR-Yhtiöt Oy, ovat liittyneet työpankkiyritysten kasvavaan joukkoon. Uusien yritysten myötä suomalaiset työpankit työllistävät tänä vuonna jo lähes kymmenentuhatta työntekijää, joista kolmasosa on juuri työpankkitoiminnan kohderyhmää eli osatyökykyisiä, pitkäaikaistyöttömiä tai nuoria, joilla ei ole koulutusta.
Haluatko Työllistyä?
 

Työpankkimallin tavoitteena on työllistää heikossa työmarkkina-asemassa
olevia henkilöitä avoimille työmarkkinoille. Tätä ennen henkilöt työskentelevät yleensä työpankkiyrityksen omassa tuotannossa.